New Search Family, Subfamily and Tribe List
new world both worldsboth worlds old world
Family Cerambycinae
SubFamily Cerambycinae
Tribe Phoracanthini

Genus Allotisis

Allotisis
discretus
 

Allotisis
furva

Allotisis
labyrinthina
 

Allotisis
monteithi


Allotisis
notabilis


Allotisis
rara

Allotisis
repleta
 

Allotisis
scitula


Allotisis
unifasciata

130503