New Search Family, Subfamily and Tribe List
new world both worldsboth worlds old world
Family Lamiinae
SubFamily Lamiinae
Tribe Desmiphorini

Genus Diadelia

Diadelia
affinis
 
Diadelia
albomaculatoides
 
Diadelia
albomarmorata
 
Diadelia
albosetosa
 
Diadelia
albosquamulosa
 
Diadelia
albovittata
 
Diadelia
antegrisea
 
Diadelia
apicalis
 
Diadelia
apicefusca
 
Diadelia
atomosparsa
 
Diadelia
basifusca
 
Diadelia
basifuscipennis
 
Diadelia
basifuscomaculata
 
Diadelia
betschi
 
Diadelia
bicoloricornis
 

Diadelia
biplagiata

Diadelia
bispina
 
Diadelia
bispinipennis
 
Diadelia
bispinosa
 
Diadelia
blanci
 
Diadelia
brunneofasciata
 
Diadelia
cinerascens
 
Diadelia
congoana
 
Diadelia
convexicollis
 
Diadelia
costipennis
 
Diadelia
densemarmorata
 
Diadelia
dujardini
 
Diadelia
excavatipennis
 
Diadelia
flavicollis
 
Diadelia
flavovitticollis
 
Diadelia
flavovittipennis
 
Diadelia
fuscostictica
 
Diadelia
geminatoides
 
Diadelia
granulipennis
 
Diadelia
granulithorax
 
Diadelia
grisea
 
Diadelia
griseata
 
Diadelia
griseola
 
Diadelia
grisescens
 
Diadelia
guineensis
 
Diadelia
holobrunnea
 
Diadelia
imitatrix
 
Diadelia
iners
 
Diadelia
infasciata
 
Diadelia
inornata
 

Diadelia
intermicollis

Diadelia
interrupta
 
Diadelia
laeviceps
 

Diadelia
laterimaculata

Diadelia
lateriplagiata
 
Diadelia
lebisi
 
Diadelia
leucovittata
 
Diadelia
lignea
 
Diadelia
ligneoides
 
Diadelia
lineata
 
Diadelia
lineigera
 
Diadelia
lineolata
 
Diadelia
longicornis
 
Diadelia
marmorata
 
Diadelia
marmoratoides
 
Diadelia
mimospinipennis
 
Diadelia
nervosa
 
Diadelia
nervulata
 
Diadelia
nigropunctata
 
Diadelia
nitidipennis
 
Diadelia
obenbergeri
 
Diadelia
oberthuri
 
Diadelia
obliquata
 
Diadelia
obliquefasciata
 
Diadelia
obliquenigrovittata
 
Diadelia
obliquepicta
 
Diadelia
obliquevittata
 
Diadelia
ochreovittata
 
Diadelia
paracostipennis
 
Diadelia
parapunctifrons
 
Diadelia
parobliquata
 
Diadelia
parvula
 
Diadelia
postalbomaculata
 
Diadelia
punctifrons
 
Diadelia
ratovosoni
 

Diadelia
retrospinicollis

Diadelia
rotundipennis
 
Diadelia
rugicollis
 
Diadelia
setigera
 
Diadelia
setigeroides
 
Diadelia
spinipennis
 

Diadelia
squamulosa

Diadelia
strandiella
 
Diadelia
subantegrisea
 

Diadelia
subfasciata

Diadelia
subgriscens
 
Diadelia
sublinea
 
Diadelia
subnervulata
 
Diadelia
subornata
 
Diadelia
subrotundipennis
 
Diadelia
subuniformis
 
Diadelia
tanganjicae
 
Diadelia
transversefasciata
 

Diadelia
truncata

Diadelia
unicolor
 
Diadelia
vadoni
 
Diadelia
vadoniana
 
Diadelia
vagefasciata
 
Diadelia
vicina
 
Diadelia
viossati
 
Diadelia
vittipennis
 

Diadelia
x-brunnea


Diadelia
x-fasciata

Diadelia
x-fascioides
 
Diadelia
x-flava
 
Diadelia
x-fusca
 
Diadelia
x-fuscoides
 
Diadelia
xylina
 
Diadelia
sp

130503