New Search Family, Subfamily and Tribe List
new world both worldsboth worlds old world
Family Cerambycinae
SubFamily Cerambycinae
Tribe Pteroplatini

Genus Diastellopterus


Diastellopterus
clavatus
clavatus

Diastellopterus
clavatus
ukaikensis 
Diastellopterus
nigricornis
 
130503