New Search Family, Subfamily and Tribe List
new world both worldsboth worlds old world
Family Cerambycinae
SubFamily Cerambycinae
Tribe Callidiini

Genus Leioderes


Leioderes
kollari
kollari

Leioderes
kollari
jacopoi 

Leioderes
tuerki

130503