New Search Family, Subfamily and Tribe List
new world both worldsboth worlds old world
Family Lamiinae
SubFamily Lamiinae
Tribe Acanthocinini

Genus Leptostylopsis


Leptostylopsis
albofasciatus


Leptostylopsis
annulipes


Leptostylopsis
antillarum


Leptostylopsis
argentatus


Leptostylopsis
atromaculatus


Leptostylopsis
basifulvus


Leptostylopsis
bidentatus


Leptostylopsis
caliginosus


Leptostylopsis
chlorescens


Leptostylopsis
cristatus


Leptostylopsis
duvali


Leptostylopsis
grandis


Leptostylopsis
guanica


Leptostylopsis
gundlachi


Leptostylopsis
humerofulvus


Leptostylopsis
incrassatus


Leptostylopsis
jamaicensis


Leptostylopsis
latus


Leptostylopsis
longicornis


Leptostylopsis
luteus


Leptostylopsis
martinicensis


Leptostylopsis
milleri


Leptostylopsis
monin


Leptostylopsis
monticola


Leptostylopsis
ornatus


Leptostylopsis
perfasciatus


Leptostylopsis
planidorsus


Leptostylopsis
poeyi


Leptostylopsis
poirieri


Leptostylopsis
puntacanaensis


Leptostylopsis
smithi


Leptostylopsis
terraecolor


Leptostylopsis
testaceus


Leptostylopsis
thomasi


Leptostylopsis
viridicomus


Leptostylopsis
yukiyu

130503