New Search Family, Subfamily and Tribe List
new world both worldsboth worlds old world
Family Cerambycinae
SubFamily Cerambycinae
Tribe Oxycoleini

Genus Oxylopsebus


Oxylopsebus
brachypterus

130503