New Search Family, Subfamily and Tribe List
new world both worldsboth worlds old world
Family Lamiinae
SubFamily Lamiinae
Tribe Saperdini

Genus Parazosne


Parazosne
estanleyi


Parazosne
leucospilota

Parazosne
sanghirica
 
130503