New Search Family, Subfamily and Tribe List
new world both worldsboth worlds old world
Family Lamiinae
SubFamily Lamiinae
Tribe Phytoeciini

Genus Pygoptosia


Pygoptosia
eugeniae


Pygoptosia
speciosa

130503